Skip to main content

Geopaden op de stuwwal

Colofon

Verantwoording

In Memoriam Henk Blaauw (4 nov. 1935 - 15 jun. 2017)

Op 15 juni laatstleden is Henk Blaauw overleden. Henk was de coördinerende en stuwende kracht achter ons geopadenproject.

Hier volgt het In Memoriam zoals dat is uitgesproken door Jan Noordik tijdens het afscheid van Henk op 21 juni in Conferentieoord De Poort in Groesbeek

Familie, vrienden van Henk en bekenden,

Het leven van Henk is vorige week donderdag – hoewel we wisten dat hij aan een ernstige ziekte leed - toch nog plotseling tot een einde gekomen, maar wat Henk betekend heeft voor ieder van ons, is niet voorbij. Dat staat en blijft prominent in ons geheugen gegrift. Ik wil, namens de vriendengroep die we Geopadders noemden, stilstaan bij een deel van weg door het leven die wij, ook letterlijk, samen met Henk hebben gelopen.

Het begon, meer dan tien geleden, met een serie sportieve wandelingen van Henk met Lex. Na hun pensioen aan de Radbouduniversiteit, Henk als chemicus en Lex als geoloog-bodemscheikundige, kwam meer tijd vrij voor deze wandelingen en wist Lex de vorm en de geologie van het stuwheuvellandschap waar ze doorheen wandelden aan Henk uit te leggen. Henk vulde de verhalen van Lex aan met zijn chemische kennis tot Henk opperde dat dit allemaal maar eens opgeschreven moest worden om de geologische kennis van dit gebied meer bekendheid te geven. Lex zag dit niet zo zitten. Hij zag alle ellende van vergaderingen, toestemmingen van terreinbeheerders, aanvragen van subsidies, gediscussieer met uitgevers en nog meer gedoe al op zich afkomen. Henk deed over dit alles erg opgewekt en zei dat al dit georganiseer een deel van zijn werk was geweest en dat dit soort varkentjes wassen voor hem geen probleem was. Resultaat: Lex schreef op wat hij wist en Henk ging er stad en land mee af voor de subsidies die nu eenmaal nodig zijn om boekjes en routebeschrijvingen te maken en uit te geven. Het resulteerde in de uitgave van een geologie boekje en twee wandelroutes die Geopaden genoemd werden.

Dit fraaie resultaat smaakte voor Henk kennelijk naar meer. Hij ging op zoek naar versterking van het oorspronkelijke tweemanschap.

Die werd gevonden door eerst Jo, eveneens een oud-Radboud Universiteit medewerker en bioloog, te interesseren, speciaal vanwege zijn kennis van websitebouw. Daarna door mij, ook oud-Radboud Universiteit medewerker en evenals Henk chemicus, te vragen via alweer een oud-Radboud chemicus, Kees Keijzers. Henk benaderde mij om mijn veronderstelde kennis van gps-applicaties op een smartphone. Wat ons alle vier bond was de liefde en interesse voor het stuwwallandschap en voor wandelen.

Van toen af werd wat min of meer als hobby begon een werkelijk project. Met Henk als onvermoeibare stuwende kracht werd het geopaden project over het gehele stuwwalgebied tussen Kleve, Nijmegen en Mook uitgebreid. De vier toenmalige stuwwalgemeenten Groesbeek, Kleve, Kranenburg en Beek-Ubbergen werden benaderd. Er werd een Euregio-project opgetuigd en met de zo verworven middelen werd in zowel het Nederlands als in het Duits een wandelboek uitgegeven met een geologische inleiding en de beschrijving van een twaalftal wandelingen in de gehele stuwwalregio.

Het boekje werd een onverwacht succes. Het won de Wandeltrofee 2016 en het zette Henk aan tot nog weer nieuwe initiatieven. Er werd een prachtige videofilm gerealiseerd, de Geopadders-groep werd opnieuw uitgebreid met Frans en Wilbert en de Geopaden-website werd volledig ge-restyled.

Maar rond die tijd werd ook duidelijk dat weliswaar de geologie geschreven wordt in tijdvakken van honderdduizenden jaren, maar zo niet ons leven. Henk’s krachten namen af en hoe treffend is het, terugziend, je te realiseren dat Henk bij de excursies die we organiseerden niet meer de hele excursie kon mee wandelen maar wel, bij de tijdbalk op De Mookerheide, iedere keer weer uitlegde dat een mensenleven zich afspeelt in de laatste fracties van een millimeter van die tijdbalk.

Wat wij nu hier doen is proberen om alles waar Henk voor stond een plaats te geven in ons eigen leven. Hoe passend is in dat verband de plek waar we nu samen zijn. Middenin het stuwwallandschap op de overgang van stuwwal naar spoelzandvlakte. We moeten Henk achterlaten maar kunnen verder wandelen met de Henk die in ons leeft. Hij was en blijft een stuwende kracht. We zullen hem heel erg missen.

Rechten

Niets uit deze website mag worden verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt door middel van druk, microfilm, fotokopie of welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging Geopaden Stuwwal.

Sponsors

Hierna volgt een overzicht van de instanties die financieel hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het geopadenproject, inclusief deze website.

Disclaimer

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by Vereniging Geopaden Stuwwal and while we endeavour to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of Vereniging Geopaden Stuwwal. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.