geopaden op de stuwwal

lezingen

Wij hebben sinds de start van het geopadenproject in 2010 zoveel ervaring opgedaan met het verzorgen van lezingen, dat wij interessante voordrachten kunnen aanbieden. Deze lezingen bestaan meestal uit Power Point Presentaties met een veelheid aan beeldmateriaal om het ontstaan, de vorming en de eigenschappen van het stuwheuvellandschap op optimale wijze te kunnen overdragen en toelichten.

Elke lezing wordt afgestemd op de aard van het gehoor en moet voor een ieder, mét of zonder opleiding te volgen zijn. Onze sprekers zijn allen oud-medewerkers van de Radboud Universiteit, hebben een brede en specialistische kennis op de betreffende terreinen en zijn in staat een brede waaier van vragen te beantwoorden. In overleg met de spreker kan, zo gewenst, extra aandacht besteed worden aan een bepaald onderwerp.

Voor vragen of verzoeken voor het houden van een lezing kunt u contact opnemen met Vereniging Geopaden Stuwwal.