Actuele route-informatie

In deze rubriek houden wij de wandelaars van de geopaden op de hoogte van meldingen over punten op de routes waar de beschrijving zoals die is opgenomen in het boekje Geopaden op de stuwwal al dan niet tijdelijk afwijkt van de routebeschrijving die bij elk geopad is opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOPAD NL-01

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
--- ---

De routebeschrijving van dit geopad bevat door de aanleg van de Natuurbegraafplaats en door bos- en andere werkzaamheden zoveel wijzigingen t.o.v. de routebeschrijving in het boekje Geopaden op de stuwwal, dat ze hier niet meer vermeld kunnen worden.

We adviseren u dringend in plaats van de beschrijving in het boekje de routebeschrijving die onder Geopad NL-01 als pdf-bestand op de website staat te gebruiken. U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van het gpx- of het kml-bestand van geopad NL-01 om de route met uw navigatie-app te lopen.

GEOPAD NL-02

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 37 rechter kolom, 2e pijltje Het geopad loopt voorbij een witte woning... Het geopad loopt voorbij een witte woning aan de linkerkant van het pad rechtdoor. Bij de eerste Y-splitsing links aanhouden, verder het Startsedal in. Verlaat verderop bij de tweede Y-splitsing het dal en neem het stijgende pad rechts.
pagina 38 linker kolom, 1e pijltje, 5e regel Sla hier linksaf en neem het eerste pad rechts, het wit/rood gemarkeerde Pieterpad. Sla hier linksaf en neem het eerste pad rechts. Dit pad langs en door het droogdal dat als D op de relieëfkaart staat stijgt geleidelijk. De Pieterpad markering blijven volgen.
pagina 38 linker kolom, 1e pijltje, 11e regel Sla op de T-splitsing rechtsaf... Blijf waar de weg rechtsaf buigt de wit/rode markering van het Pieterpad volgen.
pagina 38 linker kolom, 1e pijltje, 16e regel Sla linksaf het ruiterpad in. Sla linksaf
pagina 38 linker kolom, 2e pijltje, 3e regel   Het pad naar rechts bij het “Ruiterpad” bordje is gemarkeerd met een “Mountainbike” paaltje
pagina 38 linker kolom, 4e pijltje, 4e regel Ga bij het hek rechtsaf. Bij het hek buigt de weg rechtsaf.
pagina 38 linker kolom, 4e pijltje, 7e regel (ruiter)pad pad
pagina 38 rechter kolom, 2e pijltje, 1e regel Ga bij de volgende T-splitsing(Pieterpad) links en loop over het dammetje... Ga bij een houten hek links en loop over het dammetje...
pagina 38 rechter kolom, 4e pijltje, 6e regel Sla daar, bij de driesprong met rechts een bankje, links af. Sla daar op de T-splitsing linksaf. (Het bankje is weggehaald)
pagina 39 linker kolom, 3e pijltje Houd bij de vijfsprong rechtsaan richting Pieterpad Gennep 8 km. Ga bij de vijfsprong rechtdoor richting Pieterpad Gennep 8 km.
pagina 39 linker kolom, 4e pijltje Vervolg het pad tot aan een picknicktafel en een informatiebord links aan de rand van een weiland. De picknicktafel staat er nog maar het informatiebord is verwijderd
pagina 39 linker kolom, 5e pijltje Sla ter hoogte van dit informatiebord… Sla ter hoogte van de picknicktafel en het begin van een open veld rechtsaf.

GEOPAD NL-03

De routebeschrijving van dit geopad bevat, door verlegging van paden door Staatsbosbeheer en het aanleggen van de Natuurbegraafplaats door Natuurmonumenten, zoveel wijzigingen vergeleken met de routebeschrijving in het boekje Geopaden op de stuwwal, dat ze hier niet meer vermeld kunnen worden. In plaats daarvan verwijzen wij u naar de routebeschrijving die onder geopad NL-03 als pdf-bestand op de website staat.

GEOPAD NL-04

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
   

In het najaar en de winter van 2020 heeft de terreinbeheerder in het Groesbeekse Bos groot onderhoud gepleegd en delen van het bos anders ingedeeld. Mountainbike-routes zijn verlegd en sommige paden zijn met bomen en struiken afgesloten om meer rustruimte voor het wild te creëren.

De routebeschrijving van dit geopad wijkt daardoor plaatselijk sterk af van de routebeschrijving in het boekje Geopaden op de stuwwal. Die afwijkingen worden hier niet meer vermeld omdat het de duidelijkheid van de routebeschrijving niet ten goede zou komen.

We adviseren u dringend in plaats van de beschrijving in het boekje de routebeschrijving die onder Geopad NL-04 als pdf-bestand op de website staat te gebruiken.

U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van het gpx- of het kml-bestand van geopad NL-04 om de route met uw navigatie-app te lopen.

GEOPAD NL-05

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 61 linker kolom; 1e pijltje Steek bij de Wolfsberg ter hoogte van de bushaltes de (drukke en gevaarlijke) asfaltweg over en neem het onduidelijke bospad evenwijdig aan de asfaltweg naar rechts Steek bij De Wolfsberg ter hoogte van de bushaltes de (drukke en gevaarlijke) asfaltweg over en neem het fietspad evenwijdig aan de asfaltweg naar rechts.
pagina 61 linker kolom; 2e pijltje Loop door tot aan de waterpoel, neem het pad naar rechts langs en halfrond om de poel heen. Vervolg dit over ongeveer 100 meter tot een T-splitsing en neem hier het pad naar rechts. Loop door tot aan de waterpoel en neem het pad links vlak langs en om de poel.
pagina 62 linker kolom; 2e pijltje Loop door tot aan de zessprong en vervolg uw weg richting de Mookerheide Loop door tot aan de zessprong en vervolg uw weg richting de Mookerheide, aangegeven door het bord Start Wandelroutes.
pagina 62 rechter kolom; 2e pijltje   De blauwe markering waarvan hier sprake is, is na recente boswerkzaamheden verdwenen, dus gewoon rechtdoor wandelen tot de slagboom bij de parkeerplaats.
pagina 63 rechter kolom; 2e pijltje Neem bij de kruising van wegen het tweede smalle pad rechts met het rode paaltje en de gele pijl. Neem bij kruising van wegen het pad rechts met de rode paaltjes.
pagina 63 rechter kolom; 2e pijltje Ongeveer evenwijdig met de drukke asfaltweg loopt u via een niet altijd duidelijk pad... Evenwijdig met de drukke asfaltweg rechtsaf teruglopen naar het beginpunt van deze geowandeling bij de parkeerplaats rechts van De Wolfsberg.

GEOPAD NL-06

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 69 rechterkolom; eerste regel met het bordje 'Opengesteld...' (Hoge Klef)
pagina 69, rechterkolom; eerste pijltje, tweede regel Ga bij de volgende T-splitsing opnieuw linksaf en loop ongeveer evenwijdig aan het eerdere pad terug richting bos. Ga bij de volgende T-splitsing opnieuw linksaf (Voermansdaol) en loop ongeveer evenwijdig aan het eerdere pad terug richting bos.
pagina 70 linker kolom; 3e pijltje, 7e regel van onderaf Bij de T-splitsing met links een rood-blauw paaltje slaat u rechtsaf. (eerste druk)
Bij de T-splitsing slaat u rechtsaf. (tweede en derde druk)
Bij de driesprong slaat u rechtsaf.
pagina 70 rechter kolom; 3e pijltje komt u op een onduidelijke viersprong met zowel links als rechts een eindje van de kruising verwijderd een rood-wit-blauw paaltje De paaltjes zijn verdwenen Ga op deze onduidelijke viersprong linksaf.
pagina 71 linkerkolom; 1e pijltje Direct na het paaltje buigt het pad naar rechts. Direct na de kruising buigt het pad naar rechts.
pagina 71 rechter kolom; 1e pijltje Volg als de afrastering van het weiland ophoudt het pad rechtdoor Volg als de afrastering van het weiland naar links afbuigt het pad rechtdoor.
pagina 71 rechter kolom; 1e pijltje Ga bij de T-splitsing op de bodem van dit droogdal links en klim vervolgens via het eerste pad rechts langs een steile helling weer uit het droogdal. Vervolg als u helemaal boven bent het pad. Maak bij de viersprong een rechte hoek naar links en passeer het blauwe paaltje met aan de achterkant een Airborne markering. Volg bij de T-splitsing het pad naar links. Sla bij de T-splitsing op de bodem van dit droogdal rechtsaf (de afslag naar links is versperd) en volg het stijgende pad, gemarkeerd als Verhalenroute / Holthurnsche Hof, voorbij links een poel en een betonnen bak. Bij een kruising van wegen met rechts de markering van de Verhalenroute Holthurnsche Hof linksaf slaan. Neem daarna de tweede afslag links.

GEOPAD NL-07

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 78 linker kolom; 1e pijltje ...volg de groen/witte paaltjes door de houten fietssluis. ...volg de groene paaltjes door de houten fietssluis.
pagina 78 linker kolom; 1e pijltje Ga hier rechtsaf, de groen/rood/witte paaltjes volgend. Ga hier rechtsaf, de groene paaltjes volgend.
dezelfde alinea, even verder nogmaals ...groen/wit/rode paaltjes... ...groene paaltjes...
pagina 78 linker kolom; 2e pijltje Ga bij hekwerk door een klaphek en vervolgens links, het pad met groen /rode paaltjes volgend via opnieuw een klaphek. Ga bij de T-splitsing met links een hek, linksaf en volg het pad met de groene paaltjes.
pagina 78 linker kolom; 3e en 4e pijltje ...groen/rood paaltje en ...groen/rode markering... ...groene paaltjes... en ...groene markering...
pagina 78 rechter kolom; laatste zin net boven 1e pijltje en bij 1e pijltje geel-groene paaltjes groene paaltjes
pagina 78 rechter kolom 2e pijltje Vervolg het brede bospad via een holle weg in de richting van de verkeersweg, maar ga al eerder bij de Y-splitsing naar rechts en ga daarna bij de T-splitsing opnieuw rechts waarbij u de geel/groene paaltjes blijft volgen... Vervolg het brede bospad via een holle weg in de richting van de verkeersweg, maar ga al eerder, ongeveer 15 met voor het hek naar de parkeerplaats, bij de Y-splitsing naar rechts en blijf de groene paaltjes volgen...
pagina 79 linker kolom 2e pijltje ...rood/wit markering en rode paaltjes... ...rood/wit markering en paaltjes met een markering van een wandelaar in wit op een rode achtergrond...

GEOPAD NL-08

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 86 linker kolom; 3e pijltje Bij de driesprong gaat u links... tot einde linker kolom Bij de driesprong links gaan en even verder volgt u niet het pad tussen de afgerasterde weilanden maar slaat u rechtstaf langs de bossage aan uw rechterhand. Volg het dalend pad door een stukje bos en ga beneden bij de Rijksweg door het klaphek. Daar vindt u een informatiepaneel over het ontstaan van de stuwwal. Ga bij het informatiebord linksaf en volg het graspad door een klaphek en wandel vervolgens langs een woning en houd bij Y-splitsing links aan. Volg de holle weg die vervolgens langs weilanden rechtdoor loopt tot in de bosrand.
pagina 87 linker kolom; 3e pijltje ...het pad met groene paaltjes... ...het pad met groen-rood-gele paaltjes...
pagina 87 rechter kolom; regel 7 ...langs uitsparingen - die van paaltjes zijn gemaakt... ...langs het pad met rechts een betonnen goot...
pagina 87 rechter kolom; laatste pijltje Loop verder ... bij de kerk van Beek uitkomt. Loop rechtdoor tot de weg naar links gaat, dan de bocht naar rechts volgen langs de R.K. kerk.

GEOPAD NL-09

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 52 onder 1 De voetgangersboogbrug over het Meertje naar de Ooijpolder is vanwege coronamaatregelen tijdelijk gesloten.
Alternatief: Ga voor deze brug rechtsaf en neem de trap omhoog. Ga linksaf en volg de Ubbergseweg tot voor het Hollands-Duits Gemaal. Ga hier links de Ooysedijk op en volg deze tot voor een metalen beeldengroep. Vervolg de wandeling hier zoals in de beschrijving op pagina 52 onder 6 is aangegeven vanaf: Sla even voor een metalen beeldengroep rechtsaf; ...
pagina 52 onder 2 Volg het pad langs de rivier. Ga voorbij het bruggetje over de nevengeul en volg het pad langs de geul, die u dus links houdt.

Bij het voetgangershek (sluis) met prikkeldraad rechtsaf slaan.
Volg het pad langs de rivier. Ga het bruggetje over de nevengeul voorbij. Volg het pad langs de geul, die u dus links houdt.
pagina 52 onder 6 Sla even voor een metalen beeldengroep rechtsaf; Persingensestraat, en volg deze ca. 2 km, tot na twee scherpe bochten waar een brede sloot de weg kruist bij een met blauwe paaltjes aangegeven pad langs de sloot; het Boerenlandpad. Ga hier rechtstaf over een slagboom en volg het pad langs de sloot. Sla even voor een metalen beeldengroep rechtsaf; Persingensestraat, en volg deze ca. 2 km, tot na twee scherpe bochten. Ga waar een brede sloot de weg kruist bij een met blauwe paaltjes aangegeven pad langs de sloot rechtstaf over een slagboom. Volg het Boerenlandpad langs de sloot.
pagina 54 onder 11 Aan het einde van de weg op een T-splitsing rechtsaf slaan. De Rijksstraatweg linksaf en bij huisnr. 62 het pad bij het bordje “Heerlijkheid Beek” nemen. Via een klaphek klimmen we nu de stuwwal op. Aan het einde van de weg op een T-splitsing rechtsaf slaan. De Rijksstraatweg linksaf oversteken en bij huisnr. 62 het pad bij het bordje “Heerlijkheid Beek” nemen. Via een klaphek klimmen we nu de stuwwal op.

GEOPAD DE-01

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
N.B.: Door de voorjaarsstorm in januari van dit jaar zijn op een aantal plaatsen bomen omgewaaid. Sommige liggen nog op de paden waar de route overheen gaat. Overal is er gelegenheid er omheen te lopen, waardoor de route toch goed begaanbaar is gebleven.
pagina 93 linker kolom; 2e pijltje Waar de omheining van het vennetje ophoudt,...   Vervalt, de omheining is verdwenen.
pagina 93 rechter kolom; 1e pijltje Houd bij de viersprong rechts aan en vervolg het slingerende grindpad... Houd bij de kruising rechts aan en vervolg het slingerende grindpad...
pagina 94 linker kolom; 1e pijltje Volg bij de viersprong, met het bankje en de steen genaamd “Jan” de tweede weg rechts naar beneden. Volg bij de viersprong, met de steen genaamd “Jan” de tweede weg rechts naar beneden.(het bankje is verdwenen)
pagina 94 linker kolom; 2e pijltje Houdt bij de Y-splitsing links aan en ga hier rechtdoor. Ga rechtdoor.
pagina 94; rechter kolom; 3e pijltje ...,waarbij u de witte paaltje aan uw rechterhand houd;... Paaltjes zijn niet (meer) goed zichtbaar.
pagina 94; rechter kolom; 3e pijltje Ga daar bij de viersprong scherp naar rechts Ga daar bij de T-splitsing naar rechts
pagina 95 linker kolom; regel boven 1e pijltje ...witte paaltjes met nummers C64 en C98. ...witte paaltjes met nummers C63 en C98.
pagina 95 linker kolom; 1e pijltje Na de tekst: De kruisende paden zijn smal. Sla hier links af. Toevoegen: Op een boom op de linker hoek staat in wit het getal 105.
pagina 95 linker kolom; 1e pijltje Het naambordje Kick in de Brill is verdwenen.
pagina 95 linker kolom; 3e pijltje Deze afslag ligt ongeveer vijftig meter voor de geasfalteerde Kartenspielerweg. Deze afslag ligt ongeveer honderdvijftig meter voor de geasfalteerde Kartenspielerweg.

GEOPAD DE-02

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 102 linker kolom; 3e pijltje Loop al stijgend door tot rechts een bankje staat. Loop al stijgend door tot de elektriciteitspaal met nummer H125 aan de rechterkant van de weg.
pagina 103 linker kolom; 3e pijltje Vervolg bij de slagboom het pad achter de slagboom alsmaar rechtdoor. Negeer hierbij de zijpaden. Na bijna 600 meter komt het pad uit op een bredere steenslagweg. Sla hier links af. Ga voor de slagboom rechtsaf op een steenslagweg en vervolg deze tot de volgende kruising met de paaltjes met aanduidingen 130/D en 96/D. Sla hier linksaf en sla op de volgende kruising met daarlangs paaltjes gemarkeerd met 95/D en 129/D weer linksaf. Even verderop ligt links van de weg in de diepte een vennetje.
pagina 103 rechter kolom; 2e pijltje Om het uitzichtpunt aan de rand van het bos te bereiken, gaat u hier links en vervolgens rechts naar een bankje op een kleine heuvel. Om het uitzichtpunt aan de rand van het bos te bereiken, gaat u hier links en vervolgens rechts naar een kleine heuvel.

GEOPAD DE-03

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking

De terreinbeheerder heeft een aantal markeringen waar de routebeschrijving van dit geopad gebruik van maakte, verwijderd. Daardoor bevat de routebeschrijving zoveel wijzigingen t.o.v. de routebeschrijving in het boekje Geopaden op de stuwwal, dat ze hier niet meer vermeld kunnen worden.

We adviseren u dringend in plaats van de beschrijving in het boekje de routebeschrijving die onder Geopad DE-03 als pdf-bestand op de website staat te gebruiken.

U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van het gpx- of het kml-bestand van geopad DE-03 om de route met uw navigatie-app te lopen.

GEOPAD DE-04

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 116 linker kolom; 1e pijltje   De in de routebeschrijving genoemde houten leuning is de laatste tijd steeds meer in verval geraakt. Volg deze leuning, steeds rechts houdend en stijgend tot boven op het plateau.
pagina 116 rechterkolom kolom; 1e pijltje   LET OP: De witte steen met de nummers 315 en 316 staat op het heuveltje links aan het einde van het pad en is door de begroeiing vaak slecht zichtbaar
pagina 116 rechterkolom kolom; 2e pijltje   LET OP: Het bordje “Nature-Fitness-Park” op de kruising waar u scherp linksaf moet slaan, staat op een losse paal, die (soms) tussen de bladeren ligt of anderszins slecht zichtbaar is. Even verder, op de T-kruising, ligt een grote zwerfsteen met richtingaanduiding.
pagina 117 rechterkolom kolom; 1e pijltje   Het pad bij de dikke betonranden linksaf de helling op is na de laatste herfststormen gedeeltelijk versperd door een omgevallen boom. Er rest niets anders dan daaroverheen te klauteren.
pagina 117 rechterkolom kolom; 2e pijltje   Ga waar het pad uitkomt op een brede laan met links de Sternberg, een beetje rechtsaanhoudend rechtdoor en neem op de volgende T-splitsing met aan de rechterkant een waterpoel het meest rechtse pad.

GEOFIETSPAD F-01

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 64 onder 2 Fiets onder de Waalbrug door... Fiets links onder de Waalbrug door...
pagina 66 onder 4 Steek bij de stoplichten over en volg de Verbindingsweg met een bocht naar rechts tot de T-kruising met de Rijksstraatweg in Beek en sla daar links af en vervolg deze weg. Steek bij de stoplichten over en volg de Verbindingsweg met een bocht naar rechts tot de T-kruising met de Rijksstraatweg in Beek, sla daar links af en vervolg deze weg.
pagina 68 onder 9 Blijf de Alte Heerstrasse volgen tot deze uitkomt op de Nimweger Strasse aan het eind van Wyler. Steek over en volg de Nimweger Strasse naar links in de richting van Kranenburg. Blijf de Alte Heerstrasse volgen tot deze uitkomt op de Hauptstrasse aan het eind van Wyler. Steek over en volg de Nimweger Strasse naar links in de richting van Kranenburg.
pagina 69 onder 11 Volg de Rütterswall tot de kruising met de Bahnhofstrasse en sla daar rechtsaf.
...
Volg de Elsendeich met een bocht naar rechts over de oude spoorweg overgang en ga op de volgende kruising naar links, tot de T-kruising met de Galgensteeg.
Volg de Rütterswall tot de kruising met de stadstoren en sla daar rechtsaf.
...
Volg de Elsendeich met een bocht naar rechts over de oude spoorweg overgang en ga op de kruising naar links, tot de T-kruising met de Galgensteeg.
pagina 71 onder 15 Volg de Grafwegenerstrasse langs de bosrand en de stuwwalrand tot de eerste weg rechts; de Ketelstraat. volg de Grafwegenerstrasse langs de bosrand en de stuwwalrand. Bij fietsknooppunt 78 rechtsaf de Ketelstraat in.
pagina 71 onder 16 Sla rechtsaf de Ketelstraat in. Deze ligt geheel op Nederlands grondgebied. De Ketelstraat ligt geheel op Nederlands grondgebied.
pagina 72 onder 18 Neem de eerste weg links, de Ashorst, en volg deze tot de kruising met de Koningin Wilhelminaweg en ga daar linksaf de Koningin Wilhelminaweg in. Neem de eerste weg links, de Ashorst, en volg deze tot de eerste grotere kruising. Ga daar linksaf de Koningin Wilhelminaweg in.
pagina 72 onder 19 Volg deze tot de straat de oude spoorlijn Nijmegen-Kleve kruist. Hier begint naar links een betonnen fietspad. Volg deze tot de straat de oude spoorlijn Nijmegen-Kleve kruist, voor het kerkje. Hier begint naar links een betonnen fietspad.
pagina 74 onder 23 Ga hier op de T-kruising met de Sionsweg linksaf en direct daarna weer rechtsaf, de Panovenlaan. Ga hier op de T-kruising met de Sionsweg linksaf en direct daarna voor de spoowegovergang weer rechtsaf, de Panovenlaan.
pagina 74 onder 27 Ga vlak voor het viaduct over de spoorlijn linksaf de Verlengde Groenestraat in. Ga vlak voor het viaduct over de spoorlijn linksaf de Verlengde Groenestraat in richting station Heyendaal.
pagina 75 onder 28 ...en volg het fietspad langs de Campusbaan via het viaduct onder de Graafseweg door naar het station. ...en volg het fietspad langs de Campusbaan en het spoor via het viaduct onder de Graafseweg door terug naar het station.
pagina 75 onder 29 Neem voorbij het politiebureau links de Nieuwe Markstraat. Neem voorbij het politiebureau links de Nieuwe Markstraat naar beneden.
pagina 75 onder 30 ...het rode fietspad dat omhoog gaat naar de Waalbrug genomen worden. ...het rode fietspad dat omhoog gaat naar de Snelbinder genomen worden.