Actuele route-informatie

In deze rubriek houden wij de wandelaars van de geopaden op de hoogte van meldingen over punten op de routes waar de beschrijving zoals die is opgenomen in het boekje Geopaden op de stuwwal al dan niet tijdelijk afwijkt van de routebeschrijving die bij elk geopad is opgenomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOPAD NL-01

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
--- ---

De routebeschrijving van dit geopad bevat door de aanleg van de Natuurbegraafplaats en door bos- en andere werkzaamheden zoveel wijzigingen t.o.v. de routebeschrijving in het boekje Geopaden op de stuwwal, dat ze hier niet meer vermeld kunnen worden.

We adviseren u dringend in plaats van de beschrijving in het boekje de routebeschrijving die onder Geopad NL-01 als pdf-bestand op de website staat te gebruiken. U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van het gpx- of het kml-bestand van geopad NL-01 om de route met uw navigatie-app te lopen.

GEOPAD NL-02

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 37 rechter kolom, 2e pijltje Het geopad loopt voorbij een witte woning... Het geopad loopt voorbij een witte woning aan de linkerkant van het pad rechtdoor. Bij de eerste Y-splitsing links aanhouden, verder het Startsedal in. Verlaat verderop bij de tweede Y-splitsing het dal en neem het stijgende pad rechts.
pagina 38 linker kolom, 1e pijltje, 5e regel Sla hier linksaf en neem het eerste pad rechts, het wit/rood gemarkeerde Pieterpad. Sla hier linksaf en neem het eerste pad rechts. Dit pad langs en door het droogdal dat als D op de relieëfkaart staat stijgt geleidelijk. De Pieterpad markering blijven volgen.
pagina 38 linker kolom, 1e pijltje, 11e regel Sla op de T-splitsing rechtsaf... Blijf waar de weg rechtsaf buigt de wit/rode markering van het Pieterpad volgen.
pagina 38 linker kolom, 1e pijltje, 16e regel Sla linksaf het ruiterpad in. Sla linksaf
pagina 38 linker kolom, 2e pijltje, 3e regel   Het pad naar rechts bij het “Ruiterpad” bordje is gemarkeerd met een “Mountainbike” paaltje
pagina 38 linker kolom, 4e pijltje, 4e regel Ga bij het hek rechtsaf. Bij het hek buigt de weg rechtsaf.
pagina 38 linker kolom, 4e pijltje, 7e regel (ruiter)pad pad
pagina 38 rechter kolom, 2e pijltje, 1e regel Ga bij de volgende T-splitsing(Pieterpad) links en loop over het dammetje... Ga bij een houten hek links en loop over het dammetje...
pagina 38 rechter kolom, 4e pijltje, 6e regel Sla daar, bij de driesprong met rechts een bankje, links af. Sla daar op de T-splitsing linksaf. (Het bankje is weggehaald)
pagina 39 linker kolom, 3e pijltje Houd bij de vijfsprong rechtsaan richting Pieterpad Gennep 8 km. Ga bij de vijfsprong rechtdoor richting Pieterpad Gennep 8 km.
pagina 39 linker kolom, 4e pijltje Vervolg het pad tot aan een picknicktafel en een informatiebord links aan de rand van een weiland. De picknicktafel staat er nog maar het informatiebord is verwijderd
pagina 39 linker kolom, 5e pijltje Sla ter hoogte van dit informatiebord… Sla ter hoogte van de picknicktafel en het begin van een open veld rechtsaf.

GEOPAD NL-03

De routebeschrijving van dit geopad bevat, door verlegging van paden door Staatsbosbeheer en het aanleggen van de Natuurbegraafplaats door Natuurmonumenten, zoveel wijzigingen vergeleken met de routebeschrijving in het boekje Geopaden op de stuwwal, dat ze hier niet meer vermeld kunnen worden. In plaats daarvan verwijzen wij u naar de routebeschrijving die onder geopad NL-03 als pdf-bestand op de website staat.

GEOPAD NL-04

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
   

In het najaar en de winter van 2020 heeft de terreinbeheerder in het Groesbeekse Bos groot onderhoud gepleegd en delen van het bos anders ingedeeld. Mountainbike-routes zijn verlegd en sommige paden zijn met bomen en struiken afgesloten om meer rustruimte voor het wild te creëren.

De routebeschrijving van dit geopad wijkt daardoor plaatselijk sterk af van de routebeschrijving in het boekje Geopaden op de stuwwal. Die afwijkingen worden hier niet meer vermeld omdat het de duidelijkheid van de routebeschrijving niet ten goede zou komen.

We adviseren u dringend in plaats van de beschrijving in het boekje de routebeschrijving die onder Geopad NL-04 als pdf-bestand op de website staat te gebruiken.

U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van het gpx- of het kml-bestand van geopad NL-04 om de route met uw navigatie-app te lopen.

GEOPAD NL-05

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 61 linker kolom; 1e pijltje Steek bij de Wolfsberg ter hoogte van de bushaltes de (drukke en gevaarlijke) asfaltweg over en neem het onduidelijke bospad evenwijdig aan de asfaltweg naar rechts Steek bij De Wolfsberg ter hoogte van de bushaltes de (drukke en gevaarlijke) asfaltweg over en neem het fietspad evenwijdig aan de asfaltweg naar rechts.
pagina 61 linker kolom; 2e pijltje Loop door tot aan de waterpoel, neem het pad naar rechts langs en halfrond om de poel heen. Vervolg dit over ongeveer 100 meter tot een T-splitsing en neem hier het pad naar rechts. Loop door tot aan de waterpoel en neem het pad links vlak langs en om de poel.
pagina 62 linker kolom; 2e pijltje Loop door tot aan de zessprong en vervolg uw weg richting de Mookerheide Loop door tot aan de zessprong en vervolg uw weg richting de Mookerheide, aangegeven door het bord Start Wandelroutes.
pagina 62 rechter kolom; 2e pijltje   De blauwe markering waarvan hier sprake is, is na recente boswerkzaamheden verdwenen, dus gewoon rechtdoor wandelen tot de slagboom bij de parkeerplaats.
pagina 63 rechter kolom; 2e pijltje Neem bij de kruising van wegen het tweede smalle pad rechts met het rode paaltje en de gele pijl. Neem bij kruising van wegen het pad rechts met de rode paaltjes.
pagina 63 rechter kolom; 2e pijltje Ongeveer evenwijdig met de drukke asfaltweg loopt u via een niet altijd duidelijk pad... Evenwijdig met de drukke asfaltweg rechtsaf teruglopen naar het beginpunt van deze geowandeling bij de parkeerplaats rechts van De Wolfsberg.

GEOPAD NL-06

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 69 rechterkolom; eerste regel met het bordje 'Opengesteld...' (Hoge Klef)
pagina 69, rechterkolom; eerste pijltje, tweede regel Ga bij de volgende T-splitsing opnieuw linksaf en loop ongeveer evenwijdig aan het eerdere pad terug richting bos. Ga bij de volgende T-splitsing opnieuw linksaf (Voermansdaol) en loop ongeveer evenwijdig aan het eerdere pad terug richting bos.
pagina 70 linker kolom; 3e pijltje, 7e regel van onderaf Bij de T-splitsing met links een rood-blauw paaltje slaat u rechtsaf. (eerste druk)
Bij de T-splitsing slaat u rechtsaf. (tweede en derde druk)
Bij de driesprong slaat u rechtsaf.
pagina 70 rechter kolom; 3e pijltje komt u op een onduidelijke viersprong met zowel links als rechts een eindje van de kruising verwijderd een rood-wit-blauw paaltje De paaltjes zijn verdwenen Ga op deze onduidelijke viersprong linksaf.
pagina 71 linkerkolom; 1e pijltje Direct na het paaltje buigt het pad naar rechts. Direct na de kruising buigt het pad naar rechts.
pagina 71 rechter kolom; 1e pijltje Volg als de afrastering van het weiland ophoudt het pad rechtdoor Volg als de afrastering van het weiland naar links afbuigt het pad rechtdoor.
pagina 71 rechter kolom; 1e pijltje Ga bij de T-splitsing op de bodem van dit droogdal links en klim vervolgens via het eerste pad rechts langs een steile helling weer uit het droogdal. Vervolg als u helemaal boven bent het pad. Maak bij de viersprong een rechte hoek naar links en passeer het blauwe paaltje met aan de achterkant een Airborne markering. Volg bij de T-splitsing het pad naar links. Sla bij de T-splitsing op de bodem van dit droogdal rechtsaf (de afslag naar links is versperd) en volg het stijgende pad, gemarkeerd als Verhalenroute / Holthurnsche Hof, voorbij links een poel en een betonnen bak. Bij een kruising van wegen met rechts de markering van de Verhalenroute Holthurnsche Hof linksaf slaan. Neem daarna de tweede afslag links.

GEOPAD NL-07

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 78 linker kolom; 1e pijltje ...volg de groen/witte paaltjes door de houten fietssluis. ...volg de groene paaltjes door de houten fietssluis.
pagina 78 linker kolom; 1e pijltje Ga hier rechtsaf, de groen/rood/witte paaltjes volgend. Ga hier rechtsaf, de groene paaltjes volgend.
dezelfde alinea, even verder nogmaals ...groen/wit/rode paaltjes... ...groene paaltjes...
pagina 78 linker kolom; 2e pijltje Ga bij hekwerk door een klaphek en vervolgens links, het pad met groen /rode paaltjes volgend via opnieuw een klaphek. Ga bij de T-splitsing met links een hek, linksaf en volg het pad met de groene paaltjes.
pagina 78 linker kolom; 3e en 4e pijltje ...groen/rood paaltje en ...groen/rode markering... ...groene paaltjes... en ...groene markering...
pagina 78 rechter kolom; laatste zin net boven 1e pijltje en bij 1e pijltje geel-groene paaltjes groene paaltjes
pagina 78 rechter kolom 2e pijltje Vervolg het brede bospad via een holle weg in de richting van de verkeersweg, maar ga al eerder bij de Y-splitsing naar rechts en ga daarna bij de T-splitsing opnieuw rechts waarbij u de geel/groene paaltjes blijft volgen... Vervolg het brede bospad via een holle weg in de richting van de verkeersweg, maar ga al eerder, ongeveer 15 met voor het hek naar de parkeerplaats, bij de Y-splitsing naar rechts en blijf de groene paaltjes volgen...
pagina 79 linker kolom 2e pijltje ...rood/wit markering en rode paaltjes... ...rood/wit markering en paaltjes met een markering van een wandelaar in wit op een rode achtergrond...

GEOPAD NL-08

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 86 linker kolom; 3e pijltje Bij de driesprong gaat u links... tot einde linker kolom Bij de driesprong links gaan en even verder volgt u niet het pad tussen de afgerasterde weilanden maar slaat u rechtstaf langs de bossage aan uw rechterhand. Volg het dalend pad door een stukje bos en ga beneden bij de Rijksweg door het klaphek. Daar vindt u een informatiepaneel over het ontstaan van de stuwwal. Ga bij het informatiebord linksaf en volg het graspad door een klaphek en wandel vervolgens langs een woning en houd bij Y-splitsing links aan. Volg de holle weg die vervolgens langs weilanden rechtdoor loopt tot in de bosrand.
pagina 87 linker kolom; 3e pijltje ...het pad met groene paaltjes... ...het pad met groen-rood-gele paaltjes...
pagina 87 rechter kolom; regel 7 ...langs uitsparingen - die van paaltjes zijn gemaakt... ...langs het pad met rechts een betonnen goot...
pagina 87 rechter kolom; laatste pijltje Loop verder ... bij de kerk van Beek uitkomt. Loop rechtdoor tot de weg naar links gaat, dan de bocht naar rechts volgen langs de R.K. kerk.

GEOPAD NL-09

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 52 onder 1 De voetgangersboogbrug over het Meertje naar de Ooijpolder is vanwege coronamaatregelen tijdelijk gesloten.
Alternatief: Ga voor deze brug rechtsaf en neem de trap omhoog. Ga linksaf en volg de Ubbergseweg tot voor het Hollands-Duits Gemaal. Ga hier links de Ooysedijk op en volg deze tot voor een metalen beeldengroep. Vervolg de wandeling hier zoals in de beschrijving op pagina 52 onder 6 is aangegeven vanaf: Sla even voor een metalen beeldengroep rechtsaf; ...
pagina 52 onder 2 Volg het pad langs de rivier. Ga voorbij het bruggetje over de nevengeul en volg het pad langs de geul, die u dus links houdt.

Bij het voetgangershek (sluis) met prikkeldraad rechtsaf slaan.
Volg het pad langs de rivier. Ga het bruggetje over de nevengeul voorbij. Volg het pad langs de geul, die u dus links houdt.
pagina 52 onder 6 Sla even voor een metalen beeldengroep rechtsaf; Persingensestraat, en volg deze ca. 2 km, tot na twee scherpe bochten waar een brede sloot de weg kruist bij een met blauwe paaltjes aangegeven pad langs de sloot; het Boerenlandpad. Ga hier rechtstaf over een slagboom en volg het pad langs de sloot. Sla even voor een metalen beeldengroep rechtsaf; Persingensestraat, en volg deze ca. 2 km, tot na twee scherpe bochten. Ga waar een brede sloot de weg kruist bij een met blauwe paaltjes aangegeven pad langs de sloot rechtstaf over een slagboom. Volg het Boerenlandpad langs de sloot.
pagina 54 onder 11 Aan het einde van de weg op een T-splitsing rechtsaf slaan. De Rijksstraatweg linksaf en bij huisnr. 62 het pad bij het bordje “Heerlijkheid Beek” nemen. Via een klaphek klimmen we nu de stuwwal op. Aan het einde van de weg op een T-splitsing rechtsaf slaan. De Rijksstraatweg linksaf oversteken en bij huisnr. 62 het pad bij het bordje “Heerlijkheid Beek” nemen. Via een klaphek klimmen we nu de stuwwal op.

GEOPAD DE-01

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
N.B.: Door de voorjaarsstorm in januari van dit jaar zijn op een aantal plaatsen bomen omgewaaid. Sommige liggen nog op de paden waar de route overheen gaat. Overal is er gelegenheid er omheen te lopen, waardoor de route toch goed begaanbaar is gebleven.
pagina 93 linker kolom; 2e pijltje Waar de omheining van het vennetje ophoudt,...   Vervalt, de omheining is verdwenen.
pagina 93 rechter kolom; 1e pijltje Houd bij de viersprong rechts aan en vervolg het slingerende grindpad... Houd bij de kruising rechts aan en vervolg het slingerende grindpad...
pagina 94 linker kolom; 1e pijltje Volg bij de viersprong, met het bankje en de steen genaamd “Jan” de tweede weg rechts naar beneden. Volg bij de viersprong, met de steen genaamd “Jan” de tweede weg rechts naar beneden.(het bankje is verdwenen)
pagina 94 linker kolom; 2e pijltje Houdt bij de Y-splitsing links aan en ga hier rechtdoor. Ga rechtdoor.
pagina 94; rechter kolom; 3e pijltje ...,waarbij u de witte paaltje aan uw rechterhand houd;... Paaltjes zijn niet (meer) goed zichtbaar.
pagina 94; rechter kolom; 3e pijltje Ga daar bij de viersprong scherp naar rechts Ga daar bij de T-splitsing naar rechts
pagina 95 linker kolom; regel boven 1e pijltje ...witte paaltjes met nummers C64 en C98. ...witte paaltjes met nummers C63 en C98.
pagina 95 linker kolom; 1e pijltje Na de tekst: De kruisende paden zijn smal. Sla hier links af. Toevoegen: Op een boom op de linker hoek staat in wit het getal 105.
pagina 95 linker kolom; 1e pijltje Het naambordje Kick in de Brill is verdwenen.
pagina 95 linker kolom; 3e pijltje Deze afslag ligt ongeveer vijftig meter voor de geasfalteerde Kartenspielerweg. Deze afslag ligt ongeveer honderdvijftig meter voor de geasfalteerde Kartenspielerweg.

GEOPAD DE-02

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 102 linker kolom; 3e pijltje Loop al stijgend door tot rechts een bankje staat. Loop al stijgend door tot de elektriciteitspaal met nummer H125 aan de rechterkant van de weg.
pagina 103 linker kolom; 3e pijltje Vervolg bij de slagboom het pad achter de slagboom alsmaar rechtdoor. Negeer hierbij de zijpaden. Na bijna 600 meter komt het pad uit op een bredere steenslagweg. Sla hier links af. Ga voor de slagboom rechtsaf op een steenslagweg en vervolg deze tot de volgende kruising met de paaltjes met aanduidingen 130/D en 96/D. Sla hier linksaf en sla op de volgende kruising met daarlangs paaltjes gemarkeerd met 95/D en 129/D weer linksaf. Even verderop ligt links van de weg in de diepte een vennetje.
pagina 103 rechter kolom; 2e pijltje Om het uitzichtpunt aan de rand van het bos te bereiken, gaat u hier links en vervolgens rechts naar een bankje op een kleine heuvel. Om het uitzichtpunt aan de rand van het bos te bereiken, gaat u hier links en vervolgens rechts naar een kleine heuvel.

GEOPAD DE-03

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking

De terreinbeheerder heeft een aantal markeringen waar de routebeschrijving van dit geopad gebruik van maakte, verwijderd. Daardoor bevat de routebeschrijving zoveel wijzigingen t.o.v. de routebeschrijving in het boekje Geopaden op de stuwwal, dat ze hier niet meer vermeld kunnen worden.

We adviseren u dringend in plaats van de beschrijving in het boekje de routebeschrijving die onder Geopad DE-03 als pdf-bestand op de website staat te gebruiken.

U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van het gpx- of het kml-bestand van geopad DE-03 om de route met uw navigatie-app te lopen.

GEOPAD DE-04

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 116 linker kolom; 1e pijltje   De in de routebeschrijving genoemde houten leuning is de laatste tijd steeds meer in verval geraakt. Volg deze leuning, steeds rechts houdend en stijgend tot boven op het plateau.
pagina 116 rechterkolom kolom; 1e pijltje   LET OP: De witte steen met de nummers 315 en 316 staat op het heuveltje links aan het einde van het pad en is door de begroeiing vaak slecht zichtbaar
pagina 116 rechterkolom kolom; 2e pijltje   LET OP: Het bordje “Nature-Fitness-Park” op de kruising waar u scherp linksaf moet slaan, staat op een losse paal, die (soms) tussen de bladeren ligt of anderszins slecht zichtbaar is. Even verder, op de T-kruising, ligt een grote zwerfsteen met richtingaanduiding.
pagina 117 rechterkolom kolom; 1e pijltje   Het pad bij de dikke betonranden linksaf de helling op is na de laatste herfststormen gedeeltelijk versperd door een omgevallen boom. Er rest niets anders dan daaroverheen te klauteren.
pagina 117 rechterkolom kolom; 2e pijltje   Ga waar het pad uitkomt op een brede laan met links de Sternberg, een beetje rechtsaanhoudend rechtdoor en neem op de volgende T-splitsing met aan de rechterkant een waterpoel het meest rechtse pad.

GEOFIETSPAD F-01

Routebeschrijving Boektekst Gewijzigde tekst / Opmerking
pagina 64 onder 2 Fiets onder de Waalbrug door... Fiets links onder de Waalbrug door...
pagina 66 onder 4 Steek bij de stoplichten over en volg de Verbindingsweg met een bocht naar rechts tot de T-kruising met de Rijksstraatweg in Beek en sla daar links af en vervolg deze weg. Steek bij de stoplichten over en volg de Verbindingsweg met een bocht naar rechts tot de T-kruising met de Rijksstraatweg in Beek, sla daar links af en vervolg deze weg.
pagina 68 onder 9 Blijf de Alte Heerstrasse volgen tot deze uitkomt op de Nimweger Strasse aan het eind van Wyler. Steek over en volg de Nimweger Strasse naar links in de richting van Kranenburg. Blijf de Alte Heerstrasse volgen tot deze uitkomt op de Hauptstrasse aan het eind van Wyler. Steek over en volg de Nimweger Strasse naar links in de richting van Kranenburg.
pagina 69 onder 11 Volg de Rütterswall tot de kruising met de Bahnhofstrasse en sla daar rechtsaf.
...
Volg de Elsendeich met een bocht naar rechts over de oude spoorweg overgang en ga op de volgende kruising naar links, tot de T-kruising met de Galgensteeg.
Volg de Rütterswall tot de kruising met de stadstoren en sla daar rechtsaf.
...
Volg de Elsendeich met een bocht naar rechts over de oude spoorweg overgang en ga op de kruising naar links, tot de T-kruising met de Galgensteeg.
pagina 71 onder 15 Volg de Grafwegenerstrasse langs de bosrand en de stuwwalrand tot de eerste weg rechts; de Ketelstraat. volg de Grafwegenerstrasse langs de bosrand en de stuwwalrand. Bij fietsknooppunt 78 rechtsaf de Ketelstraat in.
pagina 71 onder 16 Sla rechtsaf de Ketelstraat in. Deze ligt geheel op Nederlands grondgebied. De Ketelstraat ligt geheel op Nederlands grondgebied.
pagina 72 onder 18 Neem de eerste weg links, de Ashorst, en volg deze tot de kruising met de Koningin Wilhelminaweg en ga daar linksaf de Koningin Wilhelminaweg in. Neem de eerste weg links, de Ashorst, en volg deze tot de eerste grotere kruising. Ga daar linksaf de Koningin Wilhelminaweg in.
pagina 72 onder 19 Volg deze tot de straat de oude spoorlijn Nijmegen-Kleve kruist. Hier begint naar links een betonnen fietspad. Volg deze tot de straat de oude spoorlijn Nijmegen-Kleve kruist, voor het kerkje. Hier begint naar links een betonnen fietspad.
pagina 74 onder 23 Ga hier op de T-kruising met de Sionsweg linksaf en direct daarna weer rechtsaf, de Panovenlaan. Ga hier op de T-kruising met de Sionsweg linksaf en direct daarna voor de spoowegovergang weer rechtsaf, de Panovenlaan.
pagina 74 onder 27 Ga vlak voor het viaduct over de spoorlijn linksaf de Verlengde Groenestraat in. Ga vlak voor het viaduct over de spoorlijn linksaf de Verlengde Groenestraat in richting station Heyendaal.
pagina 75 onder 28 ...en volg het fietspad langs de Campusbaan via het viaduct onder de Graafseweg door naar het station. ...en volg het fietspad langs de Campusbaan en het spoor via het viaduct onder de Graafseweg door terug naar het station.
pagina 75 onder 29 Neem voorbij het politiebureau links de Nieuwe Markstraat. Neem voorbij het politiebureau links de Nieuwe Markstraat naar beneden.
pagina 75 onder 30 ...het rode fietspad dat omhoog gaat naar de Waalbrug genomen worden. ...het rode fietspad dat omhoog gaat naar de Snelbinder genomen worden.

Inleiding

In het grensgebied van noordelijk Noord-Limburg met Duitsland en de provincie Gelderland ligt een prachtig heuvellandschap met uitgestrekte bossen en heidevelden, met stille meertjes, diepe droogdalen en kabbelende beekjes. Het gebied maakt deel uit van een omvangrijk stuwwalgebied ontstaan in de voorlaatste ijstijd, zo’n 160.000 jaar geleden. De heuvels met hoogtes tot rond de honderd meter strekken zich uit over Nederlands en Duits grondgebied tussen Nijmegen, Beek-Ubbergen, Kleve, Kranenburg, Groesbeek en Mook.

In de voorlaatste ijstijd was een deel van de wereldbol bedekt met enorme ijsmassa’s Vanuit Scandinavië reikten landgletsjers tot in onze streken. Twee gletsjertongen kwamen tot bij Groesbeek en bij Kleve en drukten de bevroren onderliggende grondlagen omhoog.
Zo werd het huidige heuvelachtige stuwwallandschap gevormd.

Deze rubriek beschrijft de routes van 13 GEOLOGISCHE THEMAWANDELINGEN ( GEOPADEN) en van 1 GEOLOGISCHE THEMAFIETSTOCHT in dit gebied. Zowel de wandelingen als de fietstocht zijn rondgangen en eindigen dus bij het beginpunt. De wandelaar/fietser maakt niet alleen kennis met een fraai natuurlandschap, maar krijgt aan de hand van informatie die in de routebeschrijvingen is verwerkt ook inzicht in de geologie van de stuwwal. Duidelijk wordt o.a. hoe de stuwwal en zijn vele droogdalen zijn ontstaan. Voor een beter begrip is het raadzaam vooraf de sectie GEOLOGIE op deze website te lezen.

De geopaden zijn niet gemarkeerd, maar de routebeschrijvingen zijn wel op duidelijkheid en juistheid gecontroleerd. Neem voor vragen of opmerkingen contact op met de Vereniging Geopaden Stuwwal .

Alle geopaden zijn ook als GPS-wandeling/fietstocht uitgevoerd. Zie voor meer informatie hiervoor de sectie NAVIGEREN MET GPS op de Home Page van deze website.

 • NL-01
  Molenhoek - Mookerheide

 • NL-02
  Mook - Sint-Jansberg

 • NL-03
  Mulderskop - Hooge Hoenderberg

 • NL-04
  Stekkenberg - Dekkerswald

 • NL-05
  Wolfsberg - Mookerheide

 • NL-06
  Nederrijk - Holdeurn

 • NL-07
  Beek - Duivelsberg

 • NL-08
  Beek - Elyseese Velden

 • NL-09
  de Bastei-Stadswaard-Kopse Hof

 • DE-01
  De Diepen - Reichswald

 • DE-02
  Frasselt - Reichswald

 • DE-03
  Donsbrüggen - Adolfsschlucht

 • DE-04
  Kleve - Tiergarten

 • F-01
  geofietspad Stuwwal

 • L-01
  Heumense Schans-Sint Jansberg-Maasdal-Mookerheide-Mooker Schans

Overzicht van de geopaden op de stuwwal

Op de reliëfkaart van het stuwwalgebied zijn alle tot nu toe gerealiseerde geopaden aangegeven. Ga met de cursor naar de codering van een geopad (NL-01, NL-02 etc.) en klik daarop voor de route-informatie en - beschrijving.

De volgende animatie van de topografische en de reliëfkaart geeft een duidelijk beeld van de ligging van de stuwwal in het gebied tussen Nijmegen, Mook, Berg en Dal, Kranenburg en Kleve.

 • Reliëfkaart van de stuwwal
 • Topografische kaart van de stuwwal
 • Reliëfkaart van de stuwwal met plaatsnamen
...
...

Informatieborden onderweg

Op verschillende plaatsen hebben wij grote informatieborden geplaatst met informatie over de geologie van het stuwwalgebied tussen Nijmegen, Berg en Dal, Mook, Kranenburg en Kleve. Zo is er een paneel te vinden op het Draisinestation aan de Spoorlaan in Groesbeek. Gelijksoortige informatieborden staan in het Tourist Info Center Alter Bahnhof in Kranenburg, in het Infozentrum Keeken en aan de bosrand bij De Rozet aan de Rijksstraatweg in Beek-Ubbergen. De borden bevatten informatie over het ontstaan van de stuwwallen, over de loop van de Rijn in verschillende tijdsfasen en over de ligging van de geopaden op het stuwwalcomplex. Een kleiner informatiebord met informatie over de aard en ligging van de geopaden hebben wij geplaatst op het NS-station van Mook-Molenhoek. Vanaf de Keizerskop in het Groesbeekse bos kun je – bij helder weer - een goede indruk krijgen ven het natuurgeweld waarmee in de voorlaatste ijstijd de W-vormige heuvels in het stuwwalgebied zijn ontstaan. Het paneel dat we daar hebben geplaatst is hierbij een nuttig hulpmiddel. Alle informatie op onze borden is tweetalig: Nederlands en Duits.

Klik op de onderstaande knoppen voor de tekst van de betreffende informatieborden.

NS-station Mook-Molenhoek
Het informatiebord op het perron van NS-station Mook-Molenhoek

GEOLOGISCHE WANDELINGEN OVER DE STUWWAL

Op dit spoorwegstation beginnen de geopaden NL-01 (12km) en NL-03 (8km). Geopaden zijn geologische rondwandelingen in het stuwwalgebied waarin duidelijk wordt hoe dit heuvellandschap is ontstaan.

In de voorlaatste ijstijd, het Saalien, zo’n 230.000-130.000 jaar geleden, strekten gletsjers vanuit Scandinavië hun ijstongen uit tot in deze regio. IJsmassa’s met dikten van 100 tot 300 meter drukten vanuit het noordoosten de toenmalig vlakke aardlagen schuin omhoog en vormden zo de stuwwalheuvels die zich vanaf dit station tot in de omgeving van Ubbergen-Groesbeek-Kleve uitstrekken.

Informatiepanelen langs geopad NL-01 geven uitleg over de schuingestelde aardlagen in de stuwwal, over de aard en herkomst van zwerfstenen en over de periode die verstreken is sinds het ontstaan van de aarde, ongeveer 4.600.000.000 jaar geleden. Geopad NL-03 voert langs en over een spoelzandvlakte en door mooie droogdalen.

De routes zijn – in tegenstelling tot wandelroute ″De Twee Schansen″ die op het paneel hierboven wordt toegelicht - niet gemarkeerd, want zonder routebeschrijving met aanvullende geologische informatie mist de wandelaar het doel van de geowandeling.

Routebeschrijvingen met uitleg over de geologie van de stuwwal vindt u in het boekje “Geopaden op de Stuwwal; 12 geologische wandelingen in het stuwwalgebied tussen Kleve, Nijmegen en Mook”, ISBN 978-90-5345-486-2, dat verkrijgbaar is via de website www.geopaden.nl, via de regionale VVV’s en via de boekhandel.

Het boekje werd verkozen tot Wandelroute van het Jaar 2016 en won de bijbehorende trofee.

DOOR GLETSJERIJSDRUK SCHEEFGESTELDE AARDLAGEN

U staat hier op het plateau van de stuwwal tussen Mook en Groesbeek op een hoogte van 71 meter. De stuwwal is ontstaan in de voorlaatste ijstijd, het Saalien (300.000 tot 130.000 jaar geleden). Enorme landgletsjers strekten zich vanuit Scandinavië tot in deze streken uit. IJstongen drongen door tot o.a. Groesbeek en Kranenburg en stuwden de omringende bodemlagen omhoog. Tientallen meters grote blokken bevroren grondmassa werden vanuit het noordoosten in een grillig patroon opgeduwd tot tientallen meters boven het huidige niveau van de stuwwal.

Nadat de gletsjers verdwenen, de grondmassa’s waren ontdooid en de erosie het huidige landschap had gevormd, bleven de schuingestelde aardlagen in het binnenste van de stuwwal behouden. In de kuil achter dit informatiebord hebben we die schuine lagen teruggevonden en voor u gefotografeerd. Zij demonstreren de enorme krachten waarmee het stuwwal-landschap in het verre verleden is gevormd.

Afbeelding 1, Schematische tekening van het ontstaan van scheefgestelde aardlagen door de stuwende werking van het gletsjerijs

Afbeelding 2 Scheefgestelde aardlagen in de kuil achter dit bord

ZWERFKEIEN

Gesteenten worden ingedeeld naar hun ontstaanswijze: - Stollingsgesteenten, gevormd door afkoeling van gloeiend magma of lava. Voorbeelden: graniet en basalt gevormd op verschillende diepten in de aardkorst. - Sedimentaire gesteenten, gevormd door afzetting van bv. zand, klei, löss en kalk. Bijna de gehele ondergrond van Nederland en de Noord-Duitse Laagvlakte bestaat uit sedimentaire gesteenten. - Metamorfe gesteenten: gevormd door verandering van sedimentaire en stollingsgesteenten door middel van hitte en/of druk. Voorbeelden: gneis, kwartsiet, leisteen en marmer.

Van de zwerfstenen die hier zijn neergelegd is een stukje afgezaagd. Het zaagvlak is gepolijst zodat de structuur van de steen goed zichtbaar wordt. Deze zwerfstenen komen uit verschillende delen van Europa. Zo zijn de granieten en kwartsieten in de voorlaatste ijstijd, ongeveer 300.000-130.000 jaar geleden, vanuit Scandinavië in en op de toenmalige landgletsjers naar deze regio getransporteerd. Die noemt men noordelijke zwerfstenen.

Andere zwerfstenen (o.a. bontzandsteen) komen uit het zuiden. Ze zijn in een winters klimaat op het ijs van de bevroren Rijn of Maas terecht gekomen en tijdens de dooi in het voorjaar op ijsschotsen door de rivieren naar deze streken vervoerd. Die noemt men dus zuidelijke zwerfstenen.

Bij de zwerfstenen treft u nadere informatie aan over hun ouderdom, samenstelling en herkomst.

Zwerfstenen in het Zevendal
Zwerfstenen in het Zevendal

De geologische tijdschaal

In de geologie is vaak sprake van miljoenen of zelfs miljarden jaren waarin geologische processen plaatsvinden. Zo is de aarde ongeveer 4,6 miljard (4.600.000.000) jaren oud. Een dergelijke tijdsperiode is moeilijk voor te stellen. Met een geologische tijdbalk kan dit probleem ondervangen worden.

Op de metalen tijdbalk die u hier aantreft verbeelden wij de (geologische) tijd als een lengtemaat. In het verlengde van de balk ziet u (bij helder weer) de kerktorens van Cuijk aan de overkant van de Maas. De afstand van de torens tot de plek waar de tijdbalk begint is 2700 m.

De aarde is 4.600.000.000 jaren geleden ontstaan. We stellen ons voor dat dit gebeurde bij de kerktorens en dat het begin van de tijdbalk het heden is. Elke cm van deze 2700 m komt dan overeen met 17.000 jaren. De balk is 350 cm lang en komt dus overeen met 5.950.000 jaren. De voorlaatste ijstijd waarin deze stuwwal is ontstaan, 300.000 tot 130.000 jaren geleden en ook de laatste ijstijd, 115.000 tot 11.000 jaren geleden zijn op de balk aangegeven tussen 17,6 en 0,6 cm.

De eerste mensachtigen in Afrika ontstonden ongeveer 4.500.000 jaren geleden. Dat staat op de tijdbalk aangegeven bij 265 cm.

Als we ons eigen bestaan van ongeveer 100 jaren op de tijdschaal zetten komt dat overeen met een afstand op de tijdbalk van 0,05 mm; dat is ongeveer een kwart van de dikte van krantenpapier! De vergankelijkheid van ons menselijk bestaan is in geologisch oogpunt dan wel erg sprekend.

Keizerskop

GA IN GEDACHTEN ZO’N 200.000 JAAR TERUG IN DE TIJD ....

… en je kijkt aan tegen de 100 tot 200 meter hoge ijsmassa van een gletsjer. We zitten midden in het Saalien, de voorlaatste ijstijd. Heel Nederland boven de lijn Haarlem-Nijmegen is met ijs bedekt. Het landijs is vanuit Noord-Europa naar onze streken opgerukt. Het gewicht van de ijsmassa’s in deze omgeving is zo enorm dat de onderliggende lagen naar de zijkanten worden weggedrukt en daar de stuwheuvels vormen die tot de huidige tijd in het landschap zijn achtergebleven. Zie de W-vormige heuvel, waarop je nu staat, op de reliëfkaart hiernaast.

Tussen Kleve en Montferland/Eltenberg vormen deze stuwheuvels in die tijd een aaneengesloten rug. De Rijn wordt door het oprukkende landijs gedwongen vanaf Düsseldorf een zuidelijker stroomgebied op te zoeken; het brede dal waar nu de Niers stroomt.

Na het verdwijnen van het Saalienlandijs verlaat de Rijn het Niersdal maar kan nog niet zijn oude bedding tussen Kleve en Montferland/Eltenberg innemen vanwege de aanwezigheid van de doorlopende stuwwalrug tussen deze twee plaatsen. Het Rijnwater vloeit af in noordelijke richting naar het IJsseldal. Pas in een periode rondom of aan het einde van de laatste ijstijd (het Weichselien) ziet de Rijn kans de stuwwal te doorbreken en zijn oorspronkelijke bedding tussen Kleve en Montferland/Eltenberg opnieuw op te zoeken.

Gebruik de panoramatekening om aan de horizon (bij helder weer) de resten te herkennen van het stuwwallandschap dat in het Saalien is gevormd. Voor meer geologische informatie en geologische wandelingen zie www.geopaden.nl

GEOLOGISCHE WANDELINGEN OVER DE STUWWAL

deze tekst wordt nog aangeleverd

Routebeschrijvingen

Hierna volgen de routebeschrijvingen van de geologische tochten te voet of met de fiets in het stuwwalgebied tussen Mook, Nijmegen, Beek-Ubbergen, Groesbeek, Kranenburg en Kleve.

In de routebeschrijvingen vermelden we op verschillende plekken naast route-informatie ook geologische informatie waardoor de tocht als het ware een geologische excursie wordt. De routes zijn in het veld niet gemarkeerd. De routebeschrijvingen zijn meerdere malen door onervaren wandelaars en fietsers op juistheid gecontroleerd waardoor onduidelijkheden zoveel mogelijk zijn gecorrigeerd.

Deze pagina beschrijft de kenmerken van de routes, een topografisch, reliëf- en een profielkaart geven behalve de ligging, ook een indruk van de zwaarte van de route. De link "Routebeschrijving ..." leidt tot het downloadable pdf-bestand met de complete routebeschrijving

    De routebeschrijvingen die als pdf-bestand op deze site worden aangeboden zijn actueel en kunnen afwijken van de routebeschrijving in het boekjes "Geopaden op de Stuwwal" (ISBN 978 90 5345 486 2) en "De Stuwwal tussen Nijmegen, Kleve en Mook" (uitgave de Bastei).
Afwijkingen van de beschrijving in de boekjes staan vermeld onder Actuele routewijzigingen in de kop van deze webpagina.

Geopad Molenhoek-Mookerheide NL-01

Startpunt

Spoorwegstation Mook-Molenhoek

Karakter route

Topografische kaart Geopad NL-01

Afwisselend bos en open gebied over twee schansen en Mookerheide met fraaie uitzichten over het gebied van de stuwwal en het Maasdal. Kennismaking met droogdalen, rivierduintjes, steilwand, tijdlijn en zwerfstenen.

Lengte

Ongeveer 12 km

Bereikbaarheid

Per trein uit de richtingen Nijmegen en Venlo en per bus uit de richting Gennep en Malden/Nijmegen

Horeca

Routebeschrijving Geopad Molenhoek-Mookerheide NL-01


Geopad Mook - Sint-Jansberg NL-02

Start- en eindpunt

Tourist Information Point (TIP), Witteweg 8, 6586 AE Plasmolen

Karakter route

Het eerste deel van de wandeling loopt door het Maasdal met uitzicht op de steile stuwwal heuvels. Het tweede deel is een wandeling door droogdalen en over bospaden met fraaie hellingbossen en op meerder plaatsen een prachtig uitzicht over het stuwwalgebied. Kennismaking met droogdalen met steile hellingen, waarvan enkele watervoerend zijn. Langs de route liggen enkele gestuwde bosmeertjes en beekjes.

Lengte

Ongeveer 10 km

Bereikbaarheid

Per bus vanuit de richting Nijmegen en idem vanuit de richting Venlo. Autoparkeerplaats aan de Witteweg tegenover het TIP (Tourist Information Point) in Plasmolen.

Horeca

 • Diverse horeca in Plasmolen
 • Eethuis De Diepen, halverwege op 1 km van de route verwijderd

Routebeschrijving Geopad Plasmolen – Sint Jansberg NL-02


Geopad Mulderskop - Hooge Hoenderberg NL-03

Start- en eindpunt

NS-station Mook-Molenhoek

Karakter route

Kennismaking met de sandr of spoelzandvlakte, vooral goed waar te nemen op de open Mulderskop en bij het zweefvliegveld Malden.
Na het conferentieoord De Poort voert het geopad door een in de ijstijd gevormd droogdal (zie de reliëfkaart A) heel geleidelijk stijgend naar de bovenkant van de stuwwal. Vervolgens doorloopt u de stuwwal via verschillende droogdalen.

Na het passeren van het Jachtslot de Mookerheide loopt het geopad langs de bovenrand van een laatste droogdal (Korendal; zie de reliëfkaart D) met fraai uitzicht op de overgang van de stuwwal naar de door de Maas gevormde riviervlakte.

Lengte

Ongeveer 8 km

BEREIKBAARHEID

Per trein uit de richtingen Nijmegen en Venlo en per bus uit de richting Gennep en Malden/Nijmegen

Horeca

Na ongeveer een derde van de route ligt bij zweefvliegveld Malden de Zweef Inn van de Nijmeegse Aeroclub (NIJAC).

Routebeschrijving Geopad Mulderskop en Hooge Hoenderberg NL-03


Geopad Stekkenberg - Dekkerswald NL-04

Start- en eindpunt

Groesbeek, bovenaan Stekkenberg waar Nijmeegsebaan overgaat in Nieuweweg bij Bosbesstraat en het begin van de Maldensebaan.

Karakter route

Grotendeels boswandeling vanaf de bovenrand van het stuwwalplateau aan de noordwestkant van Groesbeek tot het begin van de spoelzandvlakte bij het zweefvliegveld bij Malden. Wandeling door één van de fraaiste droogdalen van het stuwwalgebied, het Kraaiendal, dat praktisch in zijn geheel doorlopen wordt. Ook kennismaking met meerdere andere mooie droogdalen ten westen van Dekkerswald.

Lengte

Ongeveer 9 km

Bereikbaarheid

Per streek- en buurtbus uit de richtingen Nijmegen en Groesbeek. Regiobuslijnen 5 en 15, halte Stekkenberg aan de Nieuweweg en buurtbuslijn 164, eveneens halte Stekkenberg nu aan de Bosbesstraat. Parkeermogelijkheden in de directe nabijheid.

Horeca

 • Op circa 500 meter van het beginpunt van de route vindt u het restaurant van de golfbaan Rijk van Nijmegen. Wandel hiervoor langs de Nieuwe weg (na de bocht naar links de Nijmeegse Baan ) richting Groesbeek, sla dan linksaf en volg de oprijlaan naar het golfbaan restaurant.
 • Ongeveer 500 meter vanaf het diepste punt van het Kraaiendal vindt u Boscafe de Zweef op het zweefvliegveld bij Malden.

Routebeschrijving van Geopad Stekkenberg – Dekkerswald NL-04


Geopad Wolfsberg - Mookerheide NL-05

Start- en eindpunt

Hotel-Restaurant De Wolfsberg, Mooksebaan 12, Groesbeek

Karakter route

Deels boswandeling over het plateau van de stuwwal maar met fraaie uitzichten over het gletsjerbekken van Groesbeek en Kranenburg met zijn stuwwalranden en Rijnvlakte. Bij de Mookerheide uitzicht over de buitenrand van de stuwwal, het Maasdal en het Startse (droog)dal. Kennismaking met andere droogdalen, en bezoek aan zwerfstenen, geologische tijdbalk en steilwand.
Daarna voert dit geopad grotendeels door afwisselend bosgebied en het villadorp de Bisselt.

Lengte

Ongeveer 10 km

Bereikbaarheid

Per buurtbus uit de richtingen Centrum Groesbeek, Malden (lijn 162) en Molenhoek NS-station (lijn 164). Autoparkeerplaatsen in de nabijheid van Hotel-Restaurant De Wolfsberg.

Horeca

Routebeschrijving Geopad Wolfsberg en Mookerheide NL-05


Geopad Nederrijk - Holdeurn NL-06

Start- en eindpunt

Canadese Erebegraafplaats Zevenheuvelenweg, Groesbeek

Karakter route

Geowandeling door een geaccidenteerd fraai heuvellandschap met verschillende droogdalen die doorkruist of doorlopen worden. De eerste helft van dit geopad loopt door een prachtig open gebied met mooie uitzichten over de veelal met weilanden bedekte heuvels. Door de openheid van het landschap kan de structuur van heuvels en droogdalen goed herkend worden. Alle droogdalen in dit gebied lopen in de richting van het glaciale bekken van Groesbeek en Kranenburg. Dit geldt ook voor de droogdalen tussen de zeven heuvels van de Zevenheuvelenweg, bekend van de Nijmeegse Vierdaagse Wandelingen. De tweede helft van het geopad loopt over het stuwwalplateau met op meerdere plaatsen een schitterend uitzicht op het glaciale bekken. Hier liggen verschillende droogdalen met steile hellingen. Bij regenachtig weer kunnen bepaalde delen van geopad NL-06 nogal modderig en glad zijn.

Lengte

Ongeveer 8 km

Bereikbaarheid

Het startpunt aan de Zevenheuvelenweg is zowel vanuit de richting Groesbeek als vanuit de richting Berg en Dal bereikbaar per bus lijn 162 (route Malden naar Beek-Ubbergen v.v.) als per auto. Vóór de begraafplaats is een groot gratis autoparkeerterrein.

Horeca

Routebeschrijving Geopad Nederrijk en Holdeurn NL-06


Geopad Beek - Duivelsberg NL-07

Start- en eindpunt

Hotel-Restaurant ’t Spijker, Rijksstraatweg 191, Beek-Ubbergen

Karakter route

Geowandeling in een geaccidenteerd bebost heuvellandschap met veel open gebied langs de steile hellingen van het noordelijk deel van de stuwwal. Het gebied wordt gekenmerkt door verschillende steile vaak korte droogdalen waarlangs dit geopad leidt. Door de openheid van het landschap kan de structuur van heuvels en droogdalen goed herkend worden. Tot de Duivelsberg lopen de droogdalen in dit gebied in de richting van de riviervlakte van de Rijn, die hier nu Waal heet. De tweede helft van het geopad ligt grotendeels op het stuwwalplateau en loopt door bossen met eeuwenoude eiken en beuken. De droogdalen lopen hier meestal in de richting van het glaciale bekken van Groesbeek en Kranenburg (zie reliëfkaart). De verschillende droogdalen hebben ook hier vaak korte en steile hellingen.

Lengte

Ongeveer 9 km

Bereikbaarheid

Het startpunt aan de Rijksstraatweg 191 ligt in Beek en is zowel uit de richting Nijmegen als uit de richtingen Groesbeek en Kranenburg bereikbaar per bus ( de lijnen 57, 58, 162 en 280 halte Van Randwijckweg, lijn 80 halte Gemeentehuis) als per auto. Rechts van de kerk ligt een groot gratis autoparkeerterrein.

Horeca

Routebeschrijving Geopad Beek – Duivelsberg NL-07


Geopad Beek - Elyseese Velden NL-08

Start- en eindpunt

Hotel-restaurant ’t Spijker, Rijksstraatweg 191, Beek-Ubbergen

Karakter route

Geowandeling in een sterk geaccidenteerd bebost heuvellandschap met op verschillende plekken open weilanden met mooie vergezichten. In het begin van de route loopt het geopad door het enige watervoerend dal in dit gebied, het Kastanjedal. Even verder loopt het pad langs het brongebied van het beekje, “De Oorsprong”. Na het passeren van het meest westelijke deel van dit geopad loopt de route langs de bovenrand van de stuwwal. Links van het pad vinden we hier de steilste hellingen van het gehele stuwwalgebied. Hier worden enkele diepe en steile droogdalen doorkruist.Door de openheid van het landschap in het eerste deel van de route kan de structuur van heuvels en droogdalen goed herkend worden. De droogdalen in het gebied lopen in de richting van de riviervlakte van de Rijn, die hier op Nederlands grondgebied nu Waal heet.

Lengte

Ongeveer 5 km

Bereikbaarheid

Het startpunt aan de Rijksstraatweg 191 ligt in Beek en is zowel uit de richting Nijmegen als uit de richtingen Groesbeek en Kranenburg bereikbaar per bus (de lijnen SB58 en 80) als per auto. Rechts van de kerk ligt een groot gratis autoparkeerterrein.

Horeca

Routebeschrijving Geopad Beek – Elyseese Velden NL-8


Geopad de Bastei - Stadswaard - Ooijpolder - Kopse Hof NL-09

Start- en eindpunt

Centrum voor natuur- en cultuurhistorie de Bastei Waalkade 83, Nijmegen

Karakter route

Het eerste deel van dit geopad voert ons door de riviervlakte van de Rijn waar we op meerdere plaatsen een prachtig uitzicht hebben op de beboste hellingen van de stuwwal. Daarna wordt de stuwwal beklommen en voert de wandeling over het stuwwal-plateau. We komen langs steile hellingen en enkele markante droogdalen. De panoramische vergezichten vanaf het plateau tussen Ubbergen en Nijmegen zijn spectaculair.

Lengte

Ongeveer 9 km

Bereikbaarheid

Centrum voor natuur- en cultuurhistorie de Bastei Waalkade 83, Nijmegen

Horeca

 • Diverse horeca aan het begin en het eind van wandeling in Nijmegen.

Routebeschrijving Geopad de Bastei - Stadswaard - Ooijpolder, Kopse Hof NL-09


Geopad De Diepen - Reichswald DE-01

Start- en eindpunt

Eethuis De Diepen, Zwarteweg 60, 6596 MJ Milsbeek

Karakter route

Kennismaking met diep uitgesneden droogdalen waarvan enkele nog watervoerend zijn. Het eerste gedeelte van de route - sterk stijgend en dalend - geeft fraaie uitzichten op steile dalwanden en op de gletsjerbekkens van Groesbeek/Kranenburg.

In het tweede deel van de route wandelt u langs de kaarsrechte paden en lanen van het majestueuze vaak doodstille Reichswald met zijn hoge en dikke bomen met daartussen tweemeterhoge varens (in het groeiseizoen). Dit tweede deel van het geopad loopt over een sander, een spoelzandvlakte die ontstond na een doorbraak van de stuwwal. Veel paden in het Reichswald worden weinig belopen en groeien vooral in de zomer vaak ten dele dicht. Met vochtig weer zijn veel paden modderig en glibberig.

Lengte

Ongeveer 8 km

Bereikbaarheid

Het startpunt van dit geopad is niet rechtstreeks bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf bushalte Milsbeek Rijksweg/Kerkstraat aan de N271 tussen Nijmegen en Gennep/Venlo is het ongeveer een kwartier lopen naar het beginpunt van dit geopad.
De parkeerplaats bij Eethuis De Diepen is bereikbaar per fiets of auto vanuit Milsbeek of Groesbeek.

Horeca

Alleen aan het begin en einde van de route, in het Reichswald zijn geen horecavoorzieningen.

Routebeschrijving Geopad DE-01: De Diepen-Reichswald


Geopad Frasselt - Reichswald DE-02

Start- en eindpunt

De kerk van Frasselt

Karakter route

Kennismaking met droogdalen en een mooi afwisselend heuvellandschap met heidevelden en jeneverbesstruiken. Een deel van het pad loopt door vlak bosgebied; de doorbraak in de stuwwal bij Plak/De Horst met de daar gevormde sandr.

U wandelt langs kaarsrechte paden en lanen van het majestueuze, vaak doodstille Reichswald met zijn hoge en dikke bomen met daartussen tot twee meter hoge varens (in het groeiseizoen). Veel paden in het Reichswald worden weinig belopen en groeien vooral in de zomer vaak ten dele dicht. Met vochtig weer zijn veel paden modderig en glibberig.

Lengte

Ongeveer 10 km

Bereikbaarheid

Autoparkeerplaats voor het Friedhof; vlak voor de kerk van Frasselt links. De kerk van Frasselt is bereikbaar per bus vanuit Nijmegen en Kleve.

Horeca

Alleen aan het begin en einde van de route vlak bij de kerk. In het Reichswald zijn geen horecavoorzieningen.

Routebeschrijving Geopad DE-02: Frasselt-Reichswald


Geopad Donsbrüggen - Adolfsschlucht DE-03

Start- en eindpunt

Parkeerplaats tegenover de kerk in Donsbrüggen

Karakter route

Het eerste deel van de wandeling loopt over de noordrand en het plateau van de steile stuwwal heuvels tussen Donsbrüggen en Kleve. We zien hier prachtige diep ingesneden droogdalen met fraaie hellingbossen en hebben mooie doorkijkjes op de Rijnvlakte. Het tweede deel is een wandeling door de Rijnvlakte met op meerdere plaatsen een prachtig uitzicht op de steile stuwwal hellingen.

Lengte

Ongeveer 7 km.

Bereikbaarheid

Per bus vanuit de richting Nijmegen en Kranenburg; idem vanuit de richting Kleve. Halte kerk Donsbrüggen.

Autoparkeerplaats aan de Mehrerstrasse tegenover de kerk in Donsbrüggen.

Horeca

Routebeschrijving Geopad Donsbrüggen-Adolfsschlucht DE-03


Geopad Kleve - Tiergarten DE-04

Start- en eindpunt

Parkeerplaats Tiergarten Kleve.

Karakter route

Deze Geopad wandeling loopt over de noordrand en het plateau van de stuwwal tussen de Tiergarten en de stadsrand van Kleve. We wandelen door en langs prachtige droogdalen. Vanaf de Butterberg en de Sternberg en bij de obelisk kijken we uit over de Rijnvlakte. Kenmerkend aan de droogdalen in dit deel van de stuwwal is dat ze veelal steil en smal en diep ingesneden zijn.

Lengte

Ongeveer 5 km.

Bereikbaarheid

Per bus vanuit de richting Nijmegen en Kranenburg, Halte Museum Kurhaus.

Autoparkeerplaats aan de Tiergartenstrasse bij de Tiergarten, schuin tegenover het museum in Kleve.

Horeca

Routebeschrijving Geopad Kleve-Tiergarten DE-04


Geofietspad Stuwwal F-01

Startpunt

Het Geo-fietspad begint en eindigt op het stationsplein van het centraal station in Nijmegen. Maar de route kan uiteraard op ieder gewenst punt worden begonnen. Bijvoorbeeld bij het kerkje van Persingen in de Ooijpolder, op de parkeerplaats bij de Genneperweg in Kranenburg of bij het Zweefvliegveld in Malden. Dit zijn geschikte startpunten omdat er ruime parkeergelegenheid is voor als u met de fiets op de auto naar een beginpunt van de fietsroute komt.

Karakter route

Het geofietspad door het Nederlands-Duitse stuwwalgebied voert door de verschillende stuwwallandschappen van het gebied tussen Kleve, Nijmegen en Mook. Het eerste deel loopt via de Waalkade in Nijmegen naar de Ooypolder, het gebied waar de Rijn in en na de laatste ijstijd, ca. 115.000 - 11.000 jaar geleden, met de doorbraak van de Gelderse Poort, zijn huidige loop vond. Daarna voert de route over het rivierduin van Zyfflich en langs en door de tongbekkens van Groesbeek en Kranenburg. In deze tongbekkens lag in de voorlaatste ijstijd, 240.000 - 130.000 jaar geleden, de zuidelijkste uitbreiding van het gletsjerijs in Nederland. Vanaf Kranenburg gaat de route vanuit het tongbekken omhoog naar het punt vanwaar we naar links het bekken van Groesbeek zien en naar rechts het bekken van Kranenburg. Vervolgens wordt via Frasselt een lus gemaakt over een stuwheuvel die in het tongbekken van Kranenburg ligt en dan terug naar het punt waar we eerder beide tongbekkens overzagen. Vandaar volgt de route de oostelijke begrenzing van het bekken van Groesbeek met een markante doorbraak in de stuwwal. Via het diepste punt steekt de route dan het bekken van Groesbeek over naar de westelijke rand ervan. Langs deze westelijke rand daalt de route in Groesbeek weer af in dit tongbekken. Het laatste deel van de route volgt de voormalige spoorlijn van Nijmegen naar Kleve dwars door de stuwwal. Eerst via een diep ingesneden, en voor de aanleg van de spoorlijn verder uitgediept droogdal, en tenslotte langs en over de spoelzandvlakte bij het zweefvliegveld van Malden en langs de spoorlijn terug naar Nijmegen.

Met dank aan Hans de Jong (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) die ons deze fietsroute ter beschikking stelde voor publicatie op deze website (zie: Hans de Jong; De stuwwallen van Nijmegen en het Niederrheingebied; Geografie, maart 2013).

De Vereniging Geopaden Stuwwal verzorgde de geannoteerde bewerking als gpx-route voor de smartphone.

Lengte

De route is ca. 50 km lang.

Routebeschrijving Geofietspad Stuwwal F-01

Geopad Heumense Schans-Sint Jansberg-Maasdal-Mookerheide-Mooker Schans L-01

Start- en eindpunt

Station Mook-Molenhoek

Karakter route

Rondwandeling over twee schansen, de St. Jansberg, de Mookerheide en door het Maasdal. Afwisselend bos en open gebied. Fraaie uitzichten over grote delen van het gebied van de stuwwal en het Maasdal. Onderweg zien we droogdalen en (bron)beekjes, een steilwand met scheefgestelde aardlagen, een tijdlijn bij de Mookerheide en zwerfstenen bij het Zevendal.

Lengte

Ongeveer 22 km

Bereikbaarheid

Per trein uit de richting Nijmegen en Venlo en per bus uit de richting Gennep en Malden/Nijmegen.

Horeca

Routebeschrijving Geopad Heumense Schans-Sint Jansberg-Maasdal-Mookerheide-Mooker Schans L-01