Literatuurvermelding

H.J.A. Berendsen, 2008:

De vorming van het land.
Inleiding in de geologie en de geomorfologie,
Reeks Fysische Geografie van Nederland, vijfde druk, 410 blz.
Van Gorcum & Comp. B.V. Assen. ISBN 978 90 232 4075 4.

Ehlers, J., 2011:

Das Eiszeitalter, Heidelberg, Spektrum
Akademischer Verlag.

Jong, H. de, 2011:

Geologische geschiedenis van de Maas,
(ongepubliceerde tekst en PowerPointPresentatie bij lezing).

Klostermann, J., 1992:

Das Quartär der Niederrheinische Bucht. 200 blz.
Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen. Krefeld. ISBN 3-86029-925-5.

Klostermann, j., 2009:

Das Klima im Eiszeitalter. Tweede druk, 260 blz.
E. Schweizerbart’sche Verlagbuchhandlung. Stuttgart. ISBN 978 3 510 65248 8.

Kroonenberg, S., 2015:

De menselijke maat.
De aarde over tienduizend jaar. Uitgeverij Atlas Contact. Amsterdam. ISBN 978 90 254 3950 7.

Leenaers, H., 2009:

De Bosatlas van Ondergronds Nederland,
Groningen, Noordhoff Uitgevers.

Meene, E.A. van de, 1977:

Toelichtingen bij de geologische kaart van Nederland schaal 1:50.000,
Haarlem, Rijks Geologische Dienst.

Skupin, K., E. Speetzen, J.G. Zandstra, 1993:

Die Eiszeit in Nordwestdeutschland,
Krefeld, Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen.

Skupin, K., J.G. Zandstra, 2010:

Gletscher der Saale-Kaltzeit am Niederrhein,
Krefeld, Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen.

Vos, P.C., J. Bazelmans, H.J.T. Weerts en M.J. van der Meulen (red.), 2011:

Atlas van Nederland in het Holoceen,
Amsterdam, Prometheus.