Het geologisch tijdperk Krijt

Het Krijt tijdperk (tabel 1) duurde van 145 miljoen jaar tot 66 miljoen jaar geleden en maakte onderdeel uit van een paar honderd miljoen jaar durende periode (Mesozoicum) waarin de aarde een tropisch tot subtropisch klimaat had en ijs gedurende deze lange tijd een onbekend verschijnsel op aarde was, zelfs de beide polen lagen er gematigd bij.

Al het ijs op onze planeet is uiteindelijk onttrokken aan het zeewater maar door de toenmalige afwezigheid van ijs in het Krijt en voorafgaande perioden lag de mondiale zeespiegel ongeveer 40 meter hoger dan nu en de verhouding land/zeeoppervlak was een stuk kleiner. De kustlijnen lagen indertijd geheel ergens anders. Aan warmtegeïsoleerde huizen zou mondiaal geen behoefte zijn geweest.

In Jura en Krijt begon het Amerikaanse continent weg te drijven van het Europese continent. Door de uitrekking die daarbij ontstond, zakte een groot deel van het toenmalige Noordwest-Europa steeds dieper weg in de aardkorst en dit proces gaat nog steeds door. Het wegzakkende deel is het Noordzeebekken waar o.a. Nederland en dus onze regio tussen Nijmegen en Kleve ook deel van uit maakt.

Het zuidelijke supercontinent Gondwana (voortgekomen uit Pangea en bestaande uit o.a. het huidige Antarctica, Zuid-Amerika, Afrika, India en Australië) begon in Jura en Krijt en deels ook in het Tertiair weer verder uiteen te scheuren waarbij het Antarctische continent vrij kwam te liggen van de rest.

Aan het warme leventje kwam aan het einde van het Krijt plots ook nog een einde toen een reuzemeteoriet op de aarde terecht kwam en de atmosfeer vulde met stof en duisternis. Deze dreun vormde het begin van het meer in onze richting komende Tertiair. Een deel van het leven stierf uit.

In Nederland komen Krijt-afzettingen zoals hier op de Bemelerberg soms aan het oppervlak