geopaden op de stuwwal

agenda

Lezingen en excursies worden veelal op aanvraag voor verenigingen of groepen georganiseerd en hebben daardoor een besloten karakter. In deze rubriek vindt u aankondigingen van lezingen en excursies die voor iedereen toegankelijk zijn.

Ook worden in deze rubriek de controlewandelingen aangekondigd die we maandelijks houden. Tijdens zo'n controlewandeling lopen we een geopad aan hand van de routebeschrijving die op de website is gepubliceerd. We gaan dan na of de beschrijving nog overeenkomt met de actuele situatie in het gebied. U bent van harte welkom om tijdens zo'n controlewandeling samen met ons eropuit te trekken.

   Deelname aan de wandelingen is gratis, maar een vrijwillige bijdrage aan de verenigingskas wordt op prijs gesteld.

   De controlewandelingen duren gemiddeld drie tot vier uur en hebben het karakter van een excursie. Het is aan te bevelen een lunchpakket mee te nemen.

    Indien u via e-mail bericht wilt krijgen als een controlewandeling niet op de geplande dag en tijd door kan gaan (wat nooit is uit te sluiten om meteorologische of interne redenen), stuur dan een mailbericht naar de Vereniging Geopaden Stuwwal.

Excursies hervat

Na een lange periode zonder gezamenlijke activiteiten pakken we de traditie van onze wandelingen/excursies op de derde woensdag van de maand weer op. Degenen die zich hebben ingeschreven op onze Nieuwsbrief nodigen wij per mail uit voor de betreffende wandeling. Vanwege Covid stellen we voorwaarden: we verlangen van de deelnemers dat zij gevaccineerd zijn of recent een negatieve Covid-test gedaan hebben. Maximum aantal deelnemers is 20. Daarom aanmelden middels een reactie op de mail. Wie het eerst komt, het eerst maalt.